Ordmuseum


Invigning av Sveriges andra Ordmuseum


Curt invigde sitt andra Ordmuseum i Vallby Friluftsmuseum i Västerås,

söndagen 3 maj 2015.Sveriges första Ordmuseum


Curt invigde sitt Ordmuseum på Elfvik på Lidingö, söndagen den 21 september 2014,

under Elfviksgårdsdagen.


Ute på norra Lidingön ligger Elfviks Gård, en lantlig idyll med ett levande jordbruk. I ett

av de gamla husen finner du ORDMUSEET, en fristad för utrotningshotade ord.


Klenoder som FLYHÄNT, MUNVIG och TIDENDER samsas här med DALKJUSA, DÄLD och ÄNNE.


Museets ambition är att rädda en kulturskatt undan den totala glömskan. Antalet asylsökande ord är för närvarande stort. Bland de köande kan nämnas ARMOD, FÖRLUPEN, HUSA och OÄVEN.


I museet fanns även ett kafé och en handelsbod för lekamligt välbefinnande.


Under tre år fanns orden att betrakta ute på Elfviks Gård men flyttade under 2018 vidare till Vallbymuseum för att ansluta till de andra orden.
"Dessa väggar kan tala"

Läs artikel på Lidingösidan!

Copyright © All Rights Reserved -  COW - Curt O Wallerud